bordura – značenje


bordura (francuski bordure) – ukrasni porub, ukrasna ivica (obično od gajtana ili širita); izvezena ili utkana šara duž ivice.