botulin – značenje

 

botulin (latinski botulus) – u medicini: otrov koji nastaje delovanjem bakterije Clostridium botulinum, izaziva botulizam.