botulin – značenje


botulin (latinski botulus) – u medicini: otrov koji nastaje delovanjem bakterije Clostridium botulinum, izaziva botulizam.