briket – značenje


briket (francuski briquette) – visokokvalitetno čvrsto gorivo u obliku kocke, lopte ili jajeta koje se dobija presovanjem (briketiranjem) sitnih komada uglja ili drugog rastresitog materijala (ugljene prašine, drvene piljevine, slame i sl.).