briket – značenje

 

briket (francuski briquette) – sabijeni sitni komadi uglja ili drugog rastresitog materijala (ugljene prašine, strugotine, slame i sl.) u obliku kocke, lopte ili jajeta, koji se koriste kao gorivo.