bufalo – značenje

 

bufalo (engleski buffalo) – u zoologiji: vrsta crnog američkog divljeg govečeta s dugim rogovima, američki bizon.