bumerang – značenje

 

bumerang (engleski boomerang):

1) oružje australijskih urođenika zakrivljenog oblika koje se baca, a ako se ne pogodi cilj, vraća se bacaču;

2) figurativno: postupak, sredstvo, argument i sl. koji se okreće protiv onoga koji se njime služi.