bumerang – značenje

 

bumerang (engleski boomerang):
1) oružje australijskih urođenika, Aboridžina, u obliku zakrivljene palice koje se baca, a ako se ne pogodi cilj, vraća se bacaču;
2) figurativno: postupak, sredstvo, argument i sl. koji se okreće protiv onoga koji se njime služi.