burag – značenje

 

burag (rumunski buric od latinskog umbilicus):

1) želudac kod preživara;

2) pejorativno: želudac u čoveka.