burmut – značenje

 

burmut (turski buruntu) – fini aromatski prah napravljen od duvanskog lišća koji se uvlači kroz nosnice šmrkanjem.