buržoazija – značenje

 

buržoazija (francuski bourgeoisie):

1) istorijski: građanski stalež u feudalnom poretku (nasuprot plemstvu i sveštenstvu);

2) u kapitalističkom društvu, društveni sloj koji je vlasnik kapitala, sredstava za proizvodnju;

3) razgovorno: viši, bogatiji sloj društva (prema nižem sloju – radnicima i seljacima).