buržoazija – značenje


buržoazija (francuski bourgeoisie):
1) istorijski: građanski stalež u feudalnom poretku (nasuprot plemstvu i sveštenstvu);
2) u kapitalističkom društvu, društveni sloj koji je vlasnik kapitala, sredstava za proizvodnju;
3) razgovorno: viši, bogatiji sloj društva (prema nižem sloju – radnicima i seljacima).