čangalast – značenje


čangalast, -a, -o (turski çangallı) – koji ima dugačke noge, dugonog, krakat, štrkljast.