čarda – značenje

 

čarda (mađarski csarda) – krčma, gostionica na periferiji naselja ili pored druma (obično u panonskim krajevima).