čarka – značenje

 

čarka (turski çarka od persijskog čarha):
1) vojno: kraći oružani sukob manjih vojnih jedinica ili grupe vojnika; puškaranje, pripucavanje;
2) figurativno: manji sukob rečima, svađa, zađevica.