čarter – značenje

 

čarter (engleski charter):
1) dokument koji daje posebna prava ili povlastice pojedincu ili organizaciji, povelja;
2) ugovor o najmu broda ili aviona; tako unajmljeni avion za prevoz putnika.