ćasa – značenje


ćasa (turski kâse) – vrsta posude bez drški sa strane, zdela, činija.