čelebija – značenje

 

čelebija (turski çelebi):

1) naziv za uglednog školovanog čoveka, dodaje se uz vlastito ime;

2) naziv za mladog gospodina plemićkog roda.