ćelija – značenje

 

ćelija (novogrčki kellí od italijanskog cella od latinskog cella):

1) u biologiji: osnovni element, osnovna jedinica građe živih bića;

2) soba, samica (obično u manastiru ili zatvoru);

3) osnovna jedinica nekih političkih organizacija, najčešće komunističkih partija;

4) okce u saću koje prave pčele i ose.