ćelija – značenje


ćelija (novogrčki kellí):
1) u biologiji: osnovni element, osnovna jedinica građe živih bića;
2) soba, samica (obično u manastiru ili zatvoru);
3) osnovna jedinica nekih političkih organizacija, najčešće komunističkih partija;
4) okce u saću koje prave pčele i ose.