celuloza – značenje


celuloza (novolatinski cellulasis) – u hemiji: najraširenije organsko jedinjenje u prirodi, sastoji se od vodonika, ugljenika i kiseonika (C6H10O5), glavni sastojak zidova biljnih ćelija; u gotovo čistom stanju nalazi se u pamuku, a upotrebljava se u proizvodnji hartije, veštačkih vlakana, eksploziva, lakova i dr.