celuloza – značenje

 

celuloza (novolatinski cellulasis, prema latinskom cellula – ćelija) – najraširenije organsko jedinjenje u prirodi, sastoji se od vodonika, ugljenika i kiseonika (C6H10O5), glavni sastojak ćelijske opne biljke; bezoblična amorfna bela masa, bez mirisa i ukusa, koja sačinjava čvrste sastojke biljaka; u gotovo čistom stanju nalazi se u pamuku, upotrebljava se u tehnici (u proizvodnji papira, eksploziva, lakova i dr.).