ćemane – značenje


ćemane (turski keman) – gudački muzički instrument s četiri žice, violina.