ćemane – značenje

 

ćemane (turski keman od persijskog kemân) – vrsta gudačkog instrumenta, violina.