cenzor – značenje

 

cenzor (latinski censor):
1) onaj koji profesionalno, na osnovu zakona, obavlja cenzuru; pregledač, procenjivač javnih publikacija: knjiga, časopisa, filmova, štampe i dr.;
2) figurativno: onaj koji uzima pravo cenzurisanja postupaka drugih ljudi;
3) istorijski: jedan od dvojice rimskih službenika koji su vršili cenzuru i nadgledali političku ispravnost građana;
4) u religiji: osoba koja po nalogu crkve pregleda materijal za štampu; ocenjivač.