ćepenak – značenje

 

ćepenak (turski kepenk) – drveno pročelje dućana ili radionice koje čine tri kapka, pri čemu se dva podižu, a donji spušta i podupire radi izlaganja robe i sedenja kupaca.