cerada – značenje


cerada (venecijanski cerada, italijanski tela cerata) – voskom impregnirano, nepromočivo platno koje služi za izradu šatora, navlaka za vozila, kišnih kabanica, odela za pomorce i dr.; navlaka od nepromočivog platna na kamionima, kolima, vagonima i sl.