ćesam – značenje

 

ćesam (turski kesim) – sreća (obično u izrazu kupiti na ćesam – kupiti na sreću).