čet – značenje


čet (engleski chat) – u računarstvu: komunikacija posredstvom interneta u realnom vremenu između najmanje dve osobe koje naizmenično ispisuju poruke na tastaturi, elektronsko dopisivanje, četovanje.