ćibra – značenje

 

ćibra = ćibrit (turski kibrit od arapskog kibrīt) – palidrvce, šibica.