čibuk – značenje

 

čibuk (turski çubuk):

1) drvena tanja cev na koju se natakne lula kad se puši sedeći, kamiš;

2) istorijski: danak na ovce i koze u nekadašnjoj Turskoj.