čibuk – značenje


čibuk (turski çubuk):
1) drvena tanja cev na koju se natakne lula kad se puši sedeći, kamiš;
2) istorijski: danak na ovce i koze u nekadašnjoj Turskoj.