cigara – značenje


cigara (španski cigarro):
1) ručno uvijeni listovi duvana s dosta nikotina, pripremljeni za pušenje; smotka, tompus;
2) familijarno: cigareta.