cigareta – značenje


cigareta (francuski cigarette) – smotak fino rezanog duvana uvijenog u kvalitetan tanak papir u obliku štapića koji se puši zajedno s papirom.