cigareta – značenje

 

cigareta (francuski cigarette) – isitnjen duvan uvijen u fini, kvalitetni papir, u obliku tankog valjka.