ciklotimija – značenje

 

ciklotimija (grčki kýklos – krug i thymós – srce, duša):
1) u psihologiji: teška duševna bolest, koja se sastoji u smenjivanju faza manije i depresije;
2) u psihologiji: poremećaj raspoloženja koji karakteriše smenjivanje preterane vedrine i/ili tuge.