ciklus – značenje

 

ciklus (latinski cyclus od grčkog kýklos):

1) ukupnost pojava (bioloških, hemijskih, mehaničkih i dr.) koje se ciklički ponavljaju; kružno kretanje;

2) umetnička dela povezana srodnošću tema, motiva, kompozicionom, idejnom sličnošću, mestom ili vremenom nastanka itd. (ciklus pesama);

3) jedna oblast sastavljena od srodnih elemenata (ciklus predavanja);

4) u fiziologiji: period sazrevanja ženske jajne ćelije, traje obično 28 dana;

5) u ekonomiji: smenjivanja konjunkturnih perioda i depresija u privredi.