čikov – značenje

 

čikov (mađarski csik) – u zoologiji: vrsta rečne jestive ribe, Misgurnus fossilis, poznata i kao piškor.