ćilibar – značenje

 

ćilibar (turski kehruba od persijskog kehrubā):

1) fosilna smola koja potiče od četinarskog drveća, jantar;

2) vrsta belog grožđa.