ćilibar – značenje


ćilibar (turski kehruba):
1) fosilna smola koja potiče od četinarskog drveća, jantar;
2) vrsta belog grožđa.