ćilibar – značenje

 

ćilibar (turski kehruba od persijskog kehrubā):
1) fosilna smola koja potiče od četinarskog drveća, jantar;
2) vrsta belog grožđa.