cincar – značenje

 

cincar = cincarin (rumunski cincar, prema izgovoru broja pet cînc):
1) (Cincar, Cincarin) pripadnik etničke skupine na Balkanu, Aromun;
2) pejorativno: trgovac na malo, sklon dugotrajnom cenkanju, sitničavom pogađanju, kamčenju novca, zakidanju na meri i sl.;
3) pejorativno: tvrdica, škrtica, cicija.