cinkariti – značenje

 

cinkariti (mađarski csengö) – prisluškivati i potkazivati (koga), optuživati, denuncirati.

 

cinkaroš – žargonski: onaj koji dojavljuje, odaje (vlastima); doušnik, potkazivač.