činkvečento – značenje

 

činkvečento (italijanski cinquecento) – uobičajeni naziv za XVI vek u italijanskoj književnosti i umetnosti, vreme procvata renesanse.