cinober – značenje

 

cinober (nemački Zinnober od latinskog cinnabaris od grčkog kinnábaris):
1) sulfid žive, jarkocrvene boje, rumenica;
2) jedna od nijansi crvene boje s primesom žute, žućkastocrvena boja.