čip – značenje


čip (engleski chip):
1) u računarstvu: komadić kristala poluprovodnika (od bakra, aluminijuma) na koji se utiskuje jedan sklop ili više sklopova koji čine integrisano kolo;
2) ulog kod kartanja.