čip – značenje

 

čip (engleski chip):

1) u računarstvu: komadić kristala poluprovodnika (od bakra, aluminijuma) na koji se utiskuje jedan sklop ili više sklopova koji čine integrisano kolo;

2) ulog kod kartanja.