cirka – značenje

 

cirka (latinski circa) – otprilike, približno, oko, po prilici (skraćenica cca).