cirka – značenje


cirka prilog (latinski circa) – po slobodnoj proceni, otprilike, približno, oko (skraćenica cca).