cirka – značenje

 

cirka (latinski circa) – oko, otprilike, po prilici (skraćenica cca).