cirkl – značenje

 

cirkl (nemački Zirkel od latinskog circulus):
1) krug, kružnica;
2) sprava za crtanje kruga i merenje odstojanja; šestar;
3) figurativno: krug društva.