ćitab – značenje


ćitab (turski kitap):
1) knjiga;
2) knjiga koja sadrži versku objavu i propise;
3) zakon, naredba.