ćitab – značenje

 

ćitab (turski kitap od arapskog kitāb):
1) knjiga;
2) knjiga koja sadrži versku objavu i propise;
3) zakon, naredba.