ćitab – značenje

 

ćitab (turski kitap od arapskog kitāb):

1) knjiga;

2) knjiga koja sadrži versku objavu i propise;

3) zakon, naredba.