citron – značenje


citron = citrona (latinski citrus):
1) u botanici: drvo limuna, limunov plod;
2) u hemiji: veštački načinjena limunova kiselina koja zamenjuje prirodni limunov sok.