civilizacija – značenje


civilizacija (francuski civilisation):
1) stepen materijalnog, kulturnog i političkog razvoja društva u pojedinim razdobljima (primitivna civilizacija, antička civilizacija, srednjovekovna civilizacija, moderna civilizacija);
2) ukupnost različitih materijalnih i duhovnih dostignuća karakterističnih za pojedine narode ili skupine naroda u određenom vremenu i na određenom prostoru (npr. civilizacija Inka, zapadna civilizacija, hrišćanska civilizacija);
3) društvo koje je steklo visok nivo životnog standarda, ekonomske stabilnosti, kulture i političke tolerancije;
4) prosvećenost, obrazovanost, društvena usklađenost.