čoha – značenje


čoha (turski çuha, çuka) – meko debelo sukno od valjane vune za izradu odeće, čoja.