čoha – značenje

 

čoha (turski çuha, çuka od persijskog čūha) – meko debelo sukno od valjane vune za izradu odeće, čoja.