cokula – značenje


cokula (italijanski zoccolo):
1) (obično u množini) vrsta masivne drvene obuće (za blato i zimu);
2) (obično u množini) teške duboke, obično vojničke cipele, bakandže.