čuka – značenje

 

čuka (poreklo nejasno):

1) brdašce čija je jedna strana izrazito strma, a druga strana blago nagnuta;

2) glavica, vrh brda.