ćurak – značenje


ćurak (turski kürk) – muški zimski kaput postavljen i opšiven krznom, kožuh.