ćurdija – značenje

 

ćurdija (turski kürde od persijskog kürte) – vrsta kaputa postavljenog krznom.