curik – značenje

 

curik (nemački zurück):
1) zapoved da se krene nazad (uzvik uobičajen kod kočijaša kad žele da konj ide natrag);
2) (u priloškoj službi) nazad, natrag (kao odustajanje ili ublažavanje tvrdog stava u nastupu, u raspravi i sl.).

 

curikati:
1) vraćati, terati, ići natrag;
2) figurativno: povlačiti se sa svojim mišljenjem, odstupati, odustajati.