curik – značenje


curik (nemački zurück):
1) (kao uzvik) zapoved da se krene nazad (izraz uobičajen kod kočijaša kad žele da konj ide natrag);
2) (kao prilog) nazad, natrag (kao odustajanje ili ublažavanje tvrdog stava u nastupu, raspravi i sl.).