curik – značenje

 

curik (nemački zurück):
1) zapoved da se krene nazad (uzvik uobičajen kod kočijaša kad žele da konj ide natrag);
2) (u priloškoj službi) nazad, natrag (kao odustajanje ili ublažavanje tvrdog stava u nastupu, u raspravi i sl.).