curik – značenje

 

curik (nemački zurück):

1) zapoved da se krene nazad (uzvik uobičajen kod kočijaša kad žele da konj ide natrag);

2) (u priloškoj službi) nazad, natrag (kao odustajanje ili ublažavanje tvrdog stava u nastupu, u raspravi i sl.).

 

curikati:

1) vraćati, terati, ići natrag;

2) figurativno: povlačiti se sa svojim mišljenjem, odstupati, odustajati.