daktil – značenje


daktil (grčki dáktylos) – u metrici: trosložna stihovna stopa koja se sastoji od jednog dugog (naglašenog) sloga i dva kratka (nenaglašena) sloga, osnovni element grčkog i latinskog heksametra.