daktilografija – značenje


daktilografija (grčki dáktylos ’prst’ i gráphein ’pisati’) – veština kucanja teksta na pisaćoj mašini, računaru i drugim uređajima s tastaturom (kao zanimanje).