daktilografija – značenje

 

daktilografija (grčki dáktylos ’prst’ i gráphein ’pisati’) – veština kucanja teksta na pisaćoj mašini, računaru i drugim uređajima s tastaturom (kao zanimanje).

 

daktilograf – onaj čije je zanimanje daktilografija.

 

daktilografski, -a, -o – koji se odnosi na daktilografiju i daktilografe.