dalba – značenje


dalba (nemački Dalbe) – u pomorstvu: snop šipova pobijenih u dno mora ili reke, služi za privezivanje brodova kada se teret iskrcava bez pristajanja.