damast – značenje


damast (nemački Damast) – vrsta tkanine (pamučne, lanene, svilene ili vunene) sa stilizovanim šarama, upotrebljava se za izradu posteljine, stolnjaka, zavesa i dr.